Tüp Bebekte Başarıyı Arttıran Uygulamalar

- Uygulama öncesi kadının iyi değerlendirilmesi, 
- İyi yönetilen bir yumurtlama tedavisi, 
- Titizlikle gerçekleştirilen bir embriyo transferi 

Yukarıdaki uygulamalar dışında başarıyı artıran diğer klinik ve laboratuvar uygulamalar: 

 

KKTC Tüp Bebek Merkezleri