Tüp Bebekte Başarılı Olmak İçin

YOK

Kıbrıs tüp bebek merkezlerindeki hastanelerinde şansını deneyen hastalar umudunu kaybetmemeli çünkü başarızlıkla sonuçlanan uygulama bir sonraki uygulama için aynı zamanda bir veri kaynağıdır. Bu nedenle doktor değiştirmek yerine yöntem değiştirmek, hatalara odaklanmak daha doğru olacaktır.Tüp Bebek tedavisi uzun, zahmetli ve kişilerin oldukça özverili olmaları gereken bir tedavidir. Anne ve baba adayları günlük yaşamlarında yemek alışkanlıklarından, spor aktivitelerine, kullandıkları ilaçlardan, giydikleri kıyafetlere kadar

sağlıklarını etkileyebilecek her faktöre dikkat etmek zorunda kalırlar. Tüp bebek tedavisinin zorlu bir süreç olduğu anne ve baba adayları tarafından iyi bilinmelidir. Başarısızlık hissi nedeniyle ümitsizliğe kapılınmaması da önemlidir. Çünkü vücut bir bütün olarak stres kaynaklarından da etkilenebilmektedir. Stres, gebelik üzerinde nedeni tam olarak açıklanamasa da belirgin bir etkiye sahiptir.

Başarıyı etkileyen önemli faktörler

Tüp bebekte başarı oranını etkileyen birçok farklı faktör vardır. Öncelikle tedavi merkezinin uyguladığı tekniğin, bebek bakımı başarısının, deneyimli personelinin etkisi önemlidir. Tüp bebek tedavisinin başarılı olması için tedavi merkezinin fertilizasyon- laboratuarda döllenme başarı oranı değerlendirilmelidir. Bu oran tedavi merkezleri için %80 ve üzeri olmalıdır. Bunun altındaki oranlarda başarı gösteren tüp bebek merkezleri tercih edilmemelidir.Kıbrıs tüp bebek merkezlerindeki bu başarı ortalaması %72 ile %88 arasındadır zaten %90 ve üzeri söylemlerden kaçınılmalıdır.

Muayene ve randevu saatlerine dikkat edilmesi de tedavinin başarısını etkilemektedir. Tüp bebek tedavisi uygulanırken doktor tarafından tavsiye edilen bazı noktalar da başarı da etkilidir.

  • Örneğin tedavinin yapılacağı günden 3 gün öncesinden itibaren ve tedavi sonrası 10 gün boyunca cinsel ilişkide bulunulmamalıdır.
  • Tedaviyi olumsuz etkileyecek ortamlardan uzak durulmalıdır.
  • Hamam, sauna gibi sıcak ortamlar hem sperm hem yumurta sağlığını olumsuz etkiler.
  • Ağır egzersizler de tedaviden 3 ay öncesinden itibaren başlayarak kesilmelidir.
  • Anne adayının diyet uygulaması da sakıncalıdır.

Tüp bebek başarı oranını etkileyen bir diğer faktör de biyokimyasal gebeliktir. Kandagebelik testinin pozitif çıkması durumu olarak açıklanan biyokimyasal gebelik başarıyı yarı yarıya etkilemektedir. Ultrason ile görüntülenebilen gebeliklerin tüp bebek başarı oranıüzerindeki etkisi de %40 civarındadır.

Başarısız tüp bebek denemeleri

Tüp bebek denemelerinde 3 defa başarısız olma durumunda, çoğunlukla oranların artışı görülmemektedir. Başarısız tüp bebek durumunda ek uygulamalar yapılmaktadır. Örneğin embriyo transferi öncesi genetik araştırmalar, laboratuvar ortamında suni ana rahmi yapılması, sperm seçimi için kullanılan yöntemin değiştirilmesi bu uygulamalar arasında sayılabilir. Ancak bu uygulamaların etkisi hakkında kesin bir veri ya da oran ortaya konulamamıştır. Başarısız tüp bebek durumunda önerilebilecek diğer bir yöntem blastosist transferidir.

Başarısız tüp bebekte blastosist transferi 

Blastosist transferi gebelik şansını arttıran başka bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Anneye transfer edilen embriyo sayısının azaltıldığı ya da bunun gerekli olduğu durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Çoğul gebelikleri de engelleyen bu yöntem sonucu elde edilen sağlıklı blastositlere rağmen başarısızlık olması durumunda, tedavide embriyo dışı faktörlere yönelmek gerekir.

Başarısız tüp bebek uygulaması bir sonraki uygulama için aynı zamanda bir veri kaynağıdır. Bu nedenle doktor değiştirmek yerine yöntem değiştirmek, hatalara odaklanmak daha doğru olacaktır.

yok