whatsapp

Kıbrıs'ta Taşıyıcı Annelik Hizmeti

Kıbrısta taşıyıcı annelik tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Taşıyıcı Anne Nedir?

Uzun uğraşlara rağmen çocuk sahibi olamamış çiftlerde, anne adayının gebeliğe uygun olmayan bir rahme sahip ya da hiç rahim olmadığı durumlarda, çiftlerin kendi yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenerek başka bir kadının rahmine nakledilmesi işlemidir. Bu yöntemde, bebek doğana dek nakledildiği rahimde kalmaktadır. Bu şekilde bir bebek taşıyıp doğuran kadınlara taşıyıcı anne denmektedir. Bu işlemde bebek, tamamen anne ve babanın genetiğini taşımaktadır; yani anne ve baba, bebeğin biyolojik ebeveynleridir.

 

Nadiren de olsa, rahim olmamasının yanı sıra, yumurta üretiminin de olmadığı anne adaylarına denk gelmek mümkündür. Bu durumda, taşıyıcı anne aynı zamanda yumurta donörü de olabilir. Bu durumda taşıyıcı anne, bebeğin biyolojik annesi olmaktadır. Doğumdan sonra bebeği alan annenin, bebekle genetik bir bağı bulunması mümkün değildir.

Üçüncü bir alternatif olarak, yumurta hücresi ikinci bir kadından da alınabilir. Ancak bu yönteme sık rastlanmamaktadır. Yaygın olarak kullanılan yöntem, anne-baba adayının döllenmiş üreme hücresinin taşıyıcı anneye nakledilmesidir.

Kimler Taşıyıcı Annelik Yöntemini Tercih Ediyor?

  1. Doğuştan rahmi olmayan kadınlar,
  2. Ameliyat sonucunda rahmi alınmış kadınlar,
  3. Rahmi olsa da, gebeliğe elverişli rahim şartları olmayan kadınlar,
  4. Sürekli yaşanan gebelik kayıpları,
  5. Önemli yaşamsal riskler taşıyan ve doğum yapması sakıncalı görülen kadınlar.

 

Taşıyıcı Annelik Yönteminin Uygulanması

Gerekli muayenelerin sonucunda, doğal yollarla ya da tüp bebek yöntemleriyle hamile kalamayacağı, yahut hamileliğe uygun olmayan rahim nedeniyle gebeliğinde sakınca bulunan anne adayları için bu yöntem uygulanmaktadır.

Öncelikle anne adayı yumurta sayısını ve kalitesini artırmaya yönelik basit ilaç tedavileri görür. Ardında, klinik ortamda bu yumurtalar ağrısız bir işlemle anne adayından toplanır. Toplama işlemiyle eş zamanlı olarak baba adayının sperm hücreleri de alınarak laboratuvar ortamında döllenme işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra döllenmiş embriyo, taşıyıcı anne olarak belirlenen kadının rahmine nakledilir.

 

Türkiye’de Taşıyıcı Annelik

Türkiye’de kanunlar açısından bebeğin annesi, onu doğuran kadın olarak kayıtlara geçirilir. Kanunen bakıldığında ise, doğum sonrası bebeği alacak olan anne, nüfus kaydını kendi adına yapacaktır ancak bebeğin asıl annesi, onu doğuran kadındır. Bu durum, bebeğin soy bağını değiştirmek anlamına gelmektedir ve soy bağını değiştirmek, Türk Ceza Kanunu’na göre suç unsuru teşkil etmektedir.

yok