whatsapp

Tüp Bebek Preimplantasyon genetik tanı

YOK

Tüp Bebek uygulamaları ile genetik teknolojinin bağdaştırılmasının çok uzun bir geçmişi yoktur. İlk defa 1990'lı yılların başında cinsiyet üzerinden geçiş gösteren hastalıkların engellenmesi amacı ile embriyonun seksinin belirlenmesi ile başlayan ve genel anlamda preimplantasyon genetik olarak adlandırılan uygulamalar son derece hızlı bir gelişme göstermiş ve bugün artık tek gen hastalıklarının ve doku antijenlerinin embryo düzeyinde tanısına olanak vermektedir. Preimplantasyon genetik

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezleri

YOK

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezleri, tüp bebek, yumurta donasyonu, sperm donasyonu, embriyo donasyonu ve cinsiyet seçimi  tedavilerinde Doktorların göstermiş oldukları yüksek başarıdan dolayı  her yıl müşteri sayısı artmakta ve başarı oranları yükselmektedir. Türkiye, İngiltere, Almanya , İtalya , Fıransa , Rusya, İspanya ve Orta Doğu ülkelerimden gelen yüzlerce hastaya Kıbrıs tüp bebek merkezlerindeki doktarlar titizlikle hızmet vermekte ve hayallerine kavuşturmaktadır.

Kısırlık Nedir?

YOK

Kısırlık düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik olmaması olarak tanımlanır. Bayan yaşı 35 ve üzeri olgularda bu süre 6 ay olarak kabul edilmektedir.Bu nedenle bayan yaşı 35'in üzerinde ise veya öykü ve fizik muayenesinde kısırlık ile ilişkisi olabilecek herhangi bir bulgu varsa araştırmalar daha erken başlatılmalıdır.

Tüp Bebek Yumurta toplama

YOK

Yumurtalık uyarımı ile belirli büyüklüğe ulaşmış folliküller (ultrasonografide gözlenen içi sıvı dolu yumurta içeren yapılar) elde edildiğinde, çatlatıcı iğne (hCG; Profasi; Pregnyl veya Ovidrel) yapılır ve 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi uygulanır.Günümüzde yumurta toplama işlemi daima vajinal ultrasonografi eşliğinde yapılır. Hasta jinekolojik  muayene pozisiyonunda yatar iken, üzeri steril örtüler ile örtülür, spekulum uygulaması sonrası vajinal lokal

Tüp Bebekte Başarılı Olmak İçin

YOK

Kıbrıs tüp bebek merkezlerindeki hastanelerinde şansını deneyen hastalar umudunu kaybetmemeli çünkü başarızlıkla sonuçlanan uygulama bir sonraki uygulama için aynı zamanda bir veri kaynağıdır. Bu nedenle doktor değiştirmek yerine yöntem değiştirmek, hatalara odaklanmak daha doğru olacaktır.Tüp Bebek tedavisi uzun, zahmetli ve kişilerin oldukça özverili olmaları gereken bir tedavidir. Anne ve baba adayları günlük yaşamlarında yemek alışkanlıklarından, spor aktivitelerine, kullandıkları ilaçlardan, giydikleri kıyafetlere kadar

Tüp bebek tedavisi hangi aşamalardan oluşur?

Tüp bebek tedavi süreci çeşitli basamaklardan oluşmaktadır. 

İlk aşama: Eğitim 
Tedavinin ilk basamağını tüp bebek koordinatörünün vereceği eğitim oluşturur. Bu aşamada işlemler hakkında bilgi verilerek, tedavinin planı ve nasıl yürütüleceği anlatılır, ilaçlarınızı nasıl kendi kendinize yapacağınız öğretilir ve gerekli onay formları imzalatılır. 

Yardımcı mikromanipülasyon yöntemleri

Assisted Hatching 
Kadın yaşının 38'in üzerinde olduğu, embriyoyu çevreleyen zarın kalın olduğu, kadındaki FSH hormon düzeyinin yüksek olduğu ve tekrarlayan tüp bebek denemelerinde bir sonucun alınamadığı vakalarda bu yöntemin sonucu iyileştirebileceği düşünülmektedir. Bu yöntemde embriyo transfer edilmeden önce dış kabuğunda yapay bir delik açılmaktadır. 

Tüp Bebekte Başarıyı Arttıran Uygulamalar

- Uygulama öncesi kadının iyi değerlendirilmesi, 
- İyi yönetilen bir yumurtlama tedavisi, 
- Titizlikle gerçekleştirilen bir embriyo transferi 

Yukarıdaki uygulamalar dışında başarıyı artıran diğer klinik ve laboratuvar uygulamalar: 

Tüp Bebek İle Ne Kadar Şansınız Var?

Tüp bebek tedavisinin başarısı, tedavinin bitiminden 9 ay sonra canlı ve sağlıklı bir bebekle evinize dönebilmenizdir. 

Tüp bebek tedavisi ile şansınızın ne kadar olabileceği size anlatılırken canlı bir doğuma ulaşma şansınızın ne olacağını söylemek gerekmektedir. Tüp bebek merkezleri bazen başarı oranlarını duyururken tedavi sonrası kanda ölçülen gebelik testinin yüksekliğini temel alırlar.

Tüp bebek kimler için gerekli?

1. Halk arasında yumurtalık kanalları olarak da bilinen kadın fallop tüplerinin tıkalı, ciddi derecede hasar görmüş ya da cerrahi olarak alınmış olması durumunda tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır. Doğal yollarla bir gebeliğin oluşabilmesi için kadının yumurtalık kanallarının hem açık olması hem de normal fonksiyon görmesi gereklidir. 

yok