whatsapp

Fetal Redüksiyon (reduction) nedir?

Tüp bebek tedavilerinden sonra meydana gelen üçüz ve daha üstü çoğul hamileliklerde, bir ya da daha çok bebeğin gelişiminin bitirilmesi müdahalesine fetal redüksiyon uygulaması denilir. Fetal redüksiyon işleminde hedef erken (premature ) doğumların önüne geçmek, yeni doğacak çocukların düzgün bir şekilde gelişip sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamaktır.

İkiz-üçüz gibi çoğul gebeliklerin ne farkları var?

Hamilelikler de bebek miktarı çoğaldıkça erken doğum riskide artmaktadır. Bu olası ihtimalin sonuçları yaklaşık olarak şöyledir;

  • Tek hamilelik; yaklaşık 40 hafta
  • İkiz hamilelik; yaklaşık 36 hafta
  • Üçüz hamilelik; yaklaşık 32 hafta devam etmektedir. 37. hamilelik haftasından önce dünyaya gelen çocuklar prematür olarak doğmaktadır.

Peki Bu metot nasıl yapılır:

İşlem hamileliğin 10-12. haftaları içinde ultrasonografi yardımıyla karın bölgesinden ince bir iğne yardımıyla girilerek yapılmaktadır. İşlem için tercih edilen fetusun kalbine (veya o civara) potasyum klorid aktarılıp kalbi durdurulmaktadır. Bu işlemden önce anne karındaki fetusların hepsi tek tek incelenmekte ve sorun belirlenen fetusa ya da en rahat ulaşılabilen fetusa bu metot uygulanmaktadır. İşlem gerçekleştirilmeyecek fetuslara zarar verilmemesi için bu metot ultrason yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Fetus miktarında azalma ile bebeklerde meydana gelebilecek prematürite, hastalık, ölüm ve sakatlık gibi risklerde ciddi oranda azalma meydana gelmektedir. Fetal redüksiyon yardımıyla sağlıklı bir çocuk dünyaya getirme ihtimaliniz çoğalmaktadır.

İşlemin riskleri nedir?

Üçüzden ikize redüksiyonda tüm fetusların zarar görme oranı % 6’dır. Bu risk kendiliğinden meydana gelmiş ikiz hamileliklerdeki düşük yapma riski ile eştir. Redüksiyon uygulanan fetus miktarı çoğaldıkça hamileliklerin sonlanması riski %10’a erişmektedir. Ancak üçüz hamileliklerden itibaren prematür bebek doğurma oranının % 100’e çok yakın olduğu asla göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple redüksiyon üçüz ve üstü bütün hamileliklerde önerilmektedir.

 

yok