whatsapp

Taşıyıcı Annelik Yöntemi ve Avantajları Nelerdir?

Genellikle yumurta donasyonu ile karıştırılan taşıyıcı annelik, sadece bebeğin başka bir rahimde taşınması, büyütülmesi ve dünyaya getirilmesi esasına dayanmaktadır. Bebeğin genlerini ise anne-baba adayından alınan üreme hücreleri belirlemektedir. Yumurta donasyonunda ise, kadın üreme hücresi olan yumurta, anne adayından farklı olarak başka bir kadından (donör) alınmaktadır.

 

Taşıyıcı annelikle alakalı olarak birçok spekülasyona denk gelmek mümkündür. Bazı ülkelerde tamamen yasalken, bazı ülkelerde de konuyla ilgili kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır. Bireylerde ise çok daha çeşitli yaklaşımlar söz konusu.

Taşıyıcı annelik uygulamasının, bazı kesimlerce ahlaki olmadığı iddia edilmektedir. Dini olarak da, taşıyıcı anneliğin caiz olmadığı anlatılıyor. Ancak objektif ve tıbbi çerçeveden bakıldığında taşıyıcı anneliğin, çiftlerin belki de son çaresi olduğunu ve kendi içinde büyük avantajlara sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Önceleri tüp bebek uygulamaları da, adeta top ateşine tutulmaktaydı. Ancak gelişen teknoloji, ilerleyen tıp, yaygınlaşan internet kullanımı ve en önemlisi, çocuk sahibi olma hayaline kavuşan binlerce çiftin mamnuniyetlerinin dile getirilmesi neticesinde artı  tüp bebek uygulaması, neredeyse dünya genelinde kabul gören ve desteklenen bir yöntem olmuştur.

Taşıyıcı annelik, yumurta ve sperm donasyonu, cinsiyet belirleme gibi uygulamalarda, gün geçtikçe daha kabul görür, daha anlaşılır ve daha gerekli yöntemler arasında yerini almaktadır. Taşıyıcı annelik ve benzeri birçok yöntem, çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamamış çiftlere umut ışığı olmaya devam etmektedir.

Taşıyıcı Anneliğin Yasal Olduğu Ülkeler

Dünyada sadece sınırlı sayıda ülkede resmi olarak devlet kontrolünde taşıyıcı anne ile kontrat yapılarak bu program yapılabilmektedir. Bu ülkeler Hindistan, Amerika, Tayland ve Gürcistan’dır. Türkiye’de ise, bebeği doğuran kadın, kayıtlara anne olarak geçirilmektedir. Ve doğum sonra bebeği taşıyıcı anneden teslim aile, bebeği kendi nüfuslarına geçireceği için, bebeğin soy bağlarında değişiklik yapmış olacaklardır ve bu değişim, kanunen suç olarak kabul edilmektedir.

yok